نمایش دادن همه 12 نتیجه

ماینر (160Gh/s) BK-B

تماس بگیرید
Baikal مدل BK-B از سازنده Baikal با الگوریتم Blake256R14, Blake2B, Pascal و Hash Rate 160Gh/s و مصرف برق 410W

ماینر (3.1Th/s) DS19

تماس بگیرید
مدل DS19 از سازنده FFMiner با الگوریتم Blake256R14 و Hash Rate 3.1Th/s با 980W

ماینر (320Gh/s) BK-D

تماس بگیرید
Baikal مدل BK-D از سازنده Baikal با الگوریتم Blake256R14, Blake256R8, Pascal و Hash Rate 320Gh/s ومصرف برق 1100W

ماینر (6Th/s) DSM6T

تماس بگیرید
مدل DSM6T از سازنده iBeLink با الگوریتم Blake256R14 و Hash Rate  6Th/s و مصرف برق 2100W

ماینر (6Th/s) SnowPanther D1

تماس بگیرید
مدل Snow Panther D1 از سازنده Bitfily با الگوریتم Blake256R14 و Hash Rate 6Th/s و مصرف برق 2100W

ماینر (7Th/s) DSM7T

تماس بگیرید
مدل DSM7T از سازنده iBeLink با الگوریتم Blake256R14, Blake2B و Hash Rate 7Th/s و مصرف برق 2100W

ماینر DCR1 (1.2Th/s)

تماس بگیرید
مدل DCR1 از سازنده Obelisk با الگوریتم Blake256R14 و Hash Rate 1.2Th/s و مصرف برق 500W

ماینر Decred D18 (340Gh/s)

تماس بگیرید
مدل Decred D18 از سازنده FFMiner با الگوریتم Blake256R14 و Hash Rate 340Gh/s با 180W

ماینر DragonMint B29 (2.1Th/s)

تماس بگیرید
Halong Mining مدل DragonMint B29 از سازنده Halong Mining با الگوریتم Blake256R14 و Hash Rate 2.1Th/s  و مصرف برق 900W

ماینر STU-U1 (11Th/s)

تماس بگیرید
مدل STU-U1 از سازنده StrongU با الگوریتم Blake256R14 و Hash Rate 11Th/s و مصرف برق 2200W

ماینر STU-U1+ (12.8Th/s)

تماس بگیرید
مدل STU-U1+ از سازنده StrongU با الگوریتم Blake256R14 و Hash Rate 12.8Th/s .و مصرف برق 1850W

ماینر STU-U1++ (52Th/s)

تماس بگیرید
مدل STU-U1++ (52Th) از سازنده StrongU با الگوریتم Blake256R14 و Hash Rate 52Th/s و مصرف برق 2200W