وزیر دارایی هند می‌گوید؛ برای گشایش چارچوب بازرسی برپایه فناوری در دوره ریاست G20 درباره رمزارزها گفتگو خواهد کرد.

هند در نظر دارد در دوره ریاست G20 با کشورهای عضو در مورد مقررات کریپتو بحث کند. وزیر دارایی نیرمالا ...

ادامه مطلب