در حالی که ETHW طی 2 هفته 35 درصد از دست داده است، Defi TVL شبکه PoW بیش از 1200 درصد افزایش یافته است.

از زمان راه‌اندازی ارز دیجیتال ethereumpow (ETHW)، قیمت‌های بازار نقدی نزدیک به 12 درصد در طول هفت ر...

ادامه مطلب