نظرسنجی بانک آمریکا از ثروتمندان آمریکایی: افراد جوان 7.5 برابر بیشتر گمان دارد که Crypto را در پرتفوی خود نگه دارند.

بانک آمریکا دریافته است که جوانان ثروتمند آمریکایی 7.5 برابر بیشتر از سرمایه‌گذاران 43 ساله و بالاتر...

ادامه مطلب