درآمد استخراج بیت‌کوین در روسیه در 4 سال پیش از “بدترین سه ماهه” 18 برابر شد.

درآمد روسیه از استخراج بیت کوین در چند سال گذشته افزایش چند برابری داشته است و از بهار گذشته به میزا...

ادامه مطلب