نمایش 1–24 از 182 نتیجه

(Antminer S9 (11.5Th/s

8,000,000 تومان
مدلAntminer S9 (11.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate11.5Th/s با 1127W

(Antminer S9 (12.5Th/s

8,500,000 تومان
مدلAntminer S9 (12.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate12.5Th/s با 1225W

(Antminer S9 (13.5Th/s

6,000,000 تومان
مدلAntminer S9 (13.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate13.5Th/s با 1325W

(Antminer S9 Hydro (18Th/s

15,000,000 تومان
مدلAntminer S9 Hydro (18Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate18Th/s با 1728W

(Antminer S9 SE (16Th/s

10,000,000 تومان
مدلAntminer S9 SE (16Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate16Th/s با 1280W

(Antminer S9i (13Th/s

8,500,000 تومان
مدلAntminer S9i (13Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate13Th/s با 1280W

(Antminer S9i (14Th/s

7,000,000 تومان
مدلAntminer S9i (14Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate14Th/s با 1320W

(Antminer S9K (13.5Th/s

11,000,000 تومان
مدلAntminer S9K (13.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate13.5Th/s با 1310W

(Antminer T9 (11.5Th/s

مدلAntminer T9 (11.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate11.5Th/s با 1450W

(Antminer T9 (12.5Th/s

مدلAntminer T9 (12.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate12.5Th/s با 1576W

(Antminer T9+ (10.5Th/s

4,500,000 تومان
مدلAntminer T9+ (10.5Th) از سازندهbitmain با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate10.5Th/s با 1432W

(Ebit E11+ (37Th/s

40,000,000 تومان
مدلEbit E11+ از سازندهEbang با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate 37Th/s با 1980W

(Ebit E12 (44Th

50,000,000 تومان
مدلEbit E12 از سازندهEbang با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate 44Th/s با 2500W

(T3+ (57Th

مدل (57Th) +T3  از سازنده Innosilicon با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate 57Th/s با 3300W

8 Nano 44Th

مدل 8 Nano 44Th از سازنده ASICminer با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate 44Th/s با 2100W

8 Nano Pro

مدل 8 Nano Pro از سازنده ASICminer با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate 76Th/s با 4000W

8 Nano S 58Th

مدل 8 Nano S 58Th از سازنده ASICminer با الگوریتم SHA-256 و Hash Rate 58Th/s با 2500W

A10 ETHMaster (432Mh/s)

116,000,000 تومان
مدل A10 Pro ETHMaster (432Mh) از سازنده Innosilicon با الگوریتم EtHash و Hash Rate 432Mh/s با 740W

A10 Pro ETH Miner (500Mh)

100,000,000 تومان
مدل A10 Pro ETH Miner (500Mh) از سازنده Innosilicon با الگوریتم EtHash و Hash Rate 500Mh/s با 750W

A4 Dominator

مدل A4 Dominator از سازنده Innosilicon با الگوریتم Scrypt و Hash Rate 280Mh/s با 1050W

A4+ LTCMaster

مدل A4+ LTCMaster از سازنده Innosilicon با الگوریتم Scrypt و Hash Rate 620Mh/s با 750W

A5 DashMaster

مدل A5 DashMaster از سازنده Innosilicon با الگوریتم X11 و Hash Rate 32.5Gh/s با 750W

A5+ DashMaster

مدل A5+ DashMaster از سازنده Innosilicon با الگوریتم X11 و Hash Rate  65Gh/s با 1500W

A6 LTCMaster

مدل A6 LTCMaster از سازنده Innosilicon با الگوریتم Scrypt و Hash Rate 1.23Gh/s با 1500W