ارائه خدمات مشاوره، تجهیز و پشتیبانی دیتاسنتر و مراکز اسـتخراجی رمز ارز ها

ماینینگ در دنیای رمز ارزها به معنی تولید و تأیید تراکنش ارز رمز نگاری شده از طریق حل مسائل کامپیوتری است.  از آنجا که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین ماهیت غیرمتمرکز دارند، برای کار کردن شبکه این نوع ارزها نیاز است تا افرادی در سراسر دنیا برای پیشبرد این شبکه فعالیت داشته باشند و سرویس‌ها و خدماتی را در اختیار شبکه قرار دهند. برای افرادی که در این امر مشارکت می‌کنند پاداش‌هایی در نظر گرفته شده‌است که در قالب ارزهای دیجیتالی به آنها تعلق خواهد گرفت. این پاداش‌ها باعث تولید ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم و… می‌شود.

از انجایی که راه اندازی مزارع ارز دیجیتال مستلزم داشتن دانش و تجربه  کافی در زمینه های برق ، شبکه و مکانیک می باشد، ایرسا بی تی سی با تکیه بر دانش روز و تجربیات چندساله افراد مجرب در حوزه راه اندازی مزارع استخراجی، خود را مکلف بر ارائه راه کارهای هوشمند و کم هزینه همگام با تکنولوژی روز دنیا  دانسته و آماده هر گونه مشاوره ی اقتصادی و مهندسی در این زمینه می باشد

دیتاسنتر

مراکز اسـتخراجی رمز ارز ها

وارد ایرسا شوید

ماینینگ در دنیای رمز ارزها به معنی تولید و تأیید تراکنش ارز رمز نگاری شده از طریق حل مسائل کامپیوتری است.  از آنجا که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین ماهیت غیرمتمرکز دارند، برای کار کردن شبکه این نوع ارزها نیاز است تا افرادی در سراسر دنیا برای پیشبرد این شبکه فعالیت داشته باشند و سرویس‌ها و خدماتی را در اختیار شبکه قرار دهند. برای افرادی که در این امر مشارکت می‌کنند پاداش‌هایی در نظر گرفته شده‌است که در قالب ارزهای دیجیتالی به آنها تعلق خواهد گرفت. این پاداش‌ها باعث تولید ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم و… می‌شود.

از انجایی که راه اندازی مزارع ارز دیجیتال مستلزم داشتن دانش و تجربه  کافی در زمینه های برق ، شبکه و مکانیک می باشد، ایرسا بی تی سی با تکیه بر دانش روز و تجربیات چندساله افراد مجرب در حوزه راه اندازی مزارع استخراجی، خود را مکلف بر ارائه راه کارهای هوشمند و کم هزینه همگام با تکنولوژی روز دنیا  دانسته و آماده هر گونه مشاوره ی اقتصادی و مهندسی در این زمینه می باشد

    بازگشت به لیست

    پروژه های مرتبط