ازبکستان می‌خواهد سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال را تنظیم کند

مقام مسئول نظارت بر کریپتو در ازبکستان ترتیب صدور و گردش دارایی‌های دیجیتال در این کشور را تعیین کرد...

ادامه مطلب