مقالات

میلیونرها مانند الماس ساخته می‌شوند

زمان به آنها مدام فشار می‌آورد. زمینی مانند این روزهای رمزارز بازان! دارایی با ارزش آنها طی 7 روز گذشته 25% و با گذشت تنها 7 ماه 60% از ارزش کل سهام این بازار از دست رفته است. در این میان، هنوز شرکت ها و کمپانی های پر قدرتی در این بازی شریک و رقیب مانده اند. چرا که درس بزرگی از طی دهه ای که با آن گذرانده اند به آنان آموخته: آنچه کاهش یافته، انتظار است تا حتماً بالا برود….

بازگشت به لیست