فناوری, مقالات

بلاکچین؛ توسعه پذیرترین فناوری روز

آخرین توسعه فناوری بلاکچین، به احداث باشگاه موسسین متاورس انجامید که با هدف ایجاد پل ارتباطی میان شبکه های توسعه دهنده وب3 تشکیل شد. قابلیت همکاری متقابل، از حیاتی ترین ویژگی های این شبکه رو به توسعه است. طی جلسات این باشگاه که هر 3 ماه برگزار می شود، بازی های متاورس با دقت تحلیل و بررسی می شوند؛ اعضاء فعلی آن “Joel Diet ” و “Pedro Jardin” و “Ariel Manzur” و “David Bundi” هستند. مدیران اجرایی یا مالکان مهم متاورس یا فناوری مرتبط می توانند عضو این باشگاه شوند. با وجود فراگیری علاقه عموم به اجرای پروژه های متاورسی، تجربه کاربری همچنان فاکتور سنجش کیفیت در متاورس نشده است… به نحوی که این فناوری، تنها برای جذب پول طراحی و توسعه می یابد و نیاز مردم را نادیده می گیرند. چنین نگاه انتقادی به رویکرد توسعه فعلی ضروری است، زیرا اکثراً، به جای ایجاد بخشی از یک دنیای مجازی گسترده‌ تر، محیط‌ های محو ایجاد میکنند. اما با ایجاد این باشگاه، بنیانگذاران و پیشگامان دنیای مجازی می توانند گرد هم آیند و تلاش های مشترک در راستای توسعه شبکه وب 3 انجام دهند.

بازگشت به لیست