نمایش دادن همه 4 نتیجه

باکس نگهداری (198 ظرفیتی)

MC BOX – E- Series   از جدیدترین محصولات این شرکت با ظرفیت 198 عدد ماینر مناسب برای محیط های تجاری و صنعتی می‌باشد.

باکس نگهداری (چهار ظرفیتی)

MC BOX – E- Series   از جدیدترین محصولات این شرکت با ظرفیت چهار عدد ماینر مناسب برای محیط های تجاری و صنعتی می‌باشد.

باکس نگهداری (دو ظرفیتی)

MC BOX – E- Series   از جدیدترین محصولات این شرکت با ظرفیت  دو عدد ماینر مناسب برای محیط های تجاری و صنعتی می‌باشد.

باکس نگهداری (شش ظرفیتی)

MC BOX – E- Series   از جدیدترین محصولات این شرکت با ظرفیت شش عدد ماینر مناسب برای محیط های تجاری و صنعتی می‌باشد.